Pocket Diagnostic®
Pocket Diagnostic®
entity.ipm.label.technical_specification
Raven tehnološke pripravljenosti
TRL 9
Kategorija velikosti kmetij
Velika, Majhna
Pridelovalni sistemi
V rastlinjaku, Na prostem/njiva
Vrste tehnik
Tehnike diagnostike in detekcije, ELISA, RNA in DNA metode (Tehnike diagnostike in detekcije)
Območje uporabe
Bakterije, Glive, Drugo, Virusi
Ime podajetja
ABINGDON HEALTH (formerly known as Forsite Diagnostics Ltd) National Innovation Campus Sand Hutton York YO41 1LZ, UK
Izvorna država
Združeno kraljestvo
Posebna zahteva
Potreba po posebnem kmetijskem zemljišču
Potreba po posebnem/dodatnem izobraževanju

Opis

Using similar technology to a pregnancy test, Pocket Diagnostic® is a range of easy to use rapid plant disease tests kits for the detection of commercially damaging plant diseases in plants and crops caused by fungi, bacteria and viruses.

The rapid tests are designed to provide quick, reliable, in the field results to enable faster decision making and prevent the spread of disease for efficient crop disease management, and environmental protection.

Pocket Diagnostic® uporablja podobno tehnologijo kot testi nosečnosti. Predstavlja nabor hitrih testov za detekcijo rastlinskih bolezni. Testi so enostavni za uporabo. Namenjeni so odkrivanju komercialno škodljivih rastlinskih bolezni na rastlinah, ki jih povzročajo glive, bakterije in virusi.

Hitri testi so zasnovani tako, da zagotovijo hitre in zanesljive rezultate na terenu. Posledično omogočajo hitrejše sprejemanje odločitev o varstvu rastlin in preprečevanja širjenja povzročitelja bolezni. Skupaj z ukrepi nudijo učinkovito orodje za detekcijo in učinkovito obvladovanje patogenov. 

Hitri žepni testi so na voljo za detekcijo: Hruševega ožiga (Erwinia amylovora), virusa Y krompirja, Krompirjeve rjave gnilobe (Ralstonia solanacearum) in fitoftore (Krompirjeva, ipd.).

 

Za več informacij
Uporabljene rastlinske vrste
  • Paprika
  • Sadovnjaki (hrušk, breskev, pistacije)
  • Krompir
  • Tobak
  • Paradižnik
  • Jabolko
Vrsta
  • Potato virus Y
  • Ralstonia solanacearum
  • Phytophthora genus
Komentar usposabljanja

Using the tests is simple. No training is required. All you have to do is:
– break up some plant material
– add the sample to the buffer bottle
– shake the buffer bottle (includes ball bearings)
– allow the plant material to settle in the bottle
– use the pipette provided to add liquid to the test

Uporaba testov je preprosta. Usposabljanje ni potrebno. Vse kar morate storiti je:
– Streti nekaj rastlinskega materiala
– Vzorec dodati v epruveto s pufrom
– Epruveto pretresti
– Sledi čakanje, torej pustimo, da se rastlinski material usede na dno epruvete
– s pipeto odpipetirati čisto tekočino na test

Podrobnosti o stroških

Potato virus Y (box of 4 tests) €24.51
Phytophthora
Ralstonia solanacearum

Virus Y krompirja (škatla s 4 testi) 24,51 €
fitoftora
Krompirjeva rjava gniloba

Delovna hitrost

less than 10 minutes

Rezutate pokaže v manj kot 10 min

Podpora

Free central support

Brezplačna centralna podpora

Način delovanja

Workable in the lab and under field conditions

Uporablja se lahko v laboratoriju ter tudi na prostem

Točnost

High

Visoka

Ključna beseda
  • Diagnostics
Predstavnostne datoteke
Youtube video