Dobrodošli na platformi SmartProtect!

SmartProtect Platform is a thematic network focusing on SMART IPM solutions for farmers, advisors, experts, researchers, technology providers, and any other interested end-user. In this SmartProtect platform you can find technologies and methodologies for Integrated Pest Management (IPM) in vegetable production for open-field and greenhouse production systems. IPM solutions are divided by technique type (application techniques, decision support techniques, diagnostics and detection techniques, and monitoring techniques), while are also accessible by application range (Bacteria, Beneficials, Fungi, Insects, Mites, Nematodes, and Viruses).

Platforma SmartProtect je tematsko omrežje, ki se osredotoča na rešitve iz področja integriranega varstva rastlin - IVR (SMART IPM), namenjene kmetovalcem, kmetijskim svetovalcem, strokovnjakom, raziskovalcem, ponudnikom tehnologij in vsem ostalim zainteresiranim končnim uporabnikom. Na platformi SmartProtect lahko najdete različne tehnologije in metodologije, ki povzemajo načela integriranega varstva rastlin (IVR), s katerimi poskušamo oz. zatremo škodljivce v pridelavi zelenjave na prostem in v rastlinjakih. Rešitve iz področja IVR so razdeljene glede na uporabljeno metodologijo in tehniko, kot npr. (način aplikacije, podpora pri odločanju, diagnostika in metode detekcije ter metode spremljanja zastopanosti). Rešitve so razdeljene tudi glede na vrsto organizma pri oz. s katerim se uporabnik v danem trenutku sooča (bakterije, koristni organizmi in naravni sovražniki, glive, žuželke, pršice, ogorčice in virusi). 

Vrste tehnik

Območje nanosa