Splošne informacije

Projektni partnerji v okviru projekta SmartProtect razvijamo  tematsko omrežje, ki bo vsebovalo podatke o naprednih tehnologijah kmetovanja in njihovi analizi, tako da bo opredelilo potrebe kmetov in metodologijo namena za vsakodnevne prakse, ki temeljijo na pametnih IPM tehnologijah. Preko  e-platforme projekta se zbira, deli, upravlja in širi znanje o rastlinskih pridelkih, povezanih z IPM. Izvedena bo primerjava najvišjega inovacijskega modela za SMART IPM, ki bo kmetom zagotavljal lahko dostopen in razumljivo orodjje, smernice in podporne sisteme za pridelavo zelenjave.

Spletna stran projekta je dostopna na SmartProtect H2020 – IPM THEMATIC NETWORK (smartprotect-h2020.eu)

Za dodatna vprašanja smo na voljo na info@smartprotect-h2020.eu

Tematsko omrežje projekta SmartProtect razvijamo izključno na podatkih, ki so prosto dostopni. Glavni namen omenjenega tematskega omrežja je širjenje uporabnih informacij iz različnih prosto dostopnih virov z namenom lažje uporabe IPM metod, in nima nikakršnega  tržno usmerjenega cilja. Če se ne strinjate z diseminacijo rezultatov, pišite na  info@smartprotect-h2020.eu