CropMonitor Pro
CropMonitor Pro
Tehnične podrobnosti
Raven tehnološke pripravljenosti
TRL 9
Kategorija velikosti kmetij
Velika
Pridelovalni sistemi
Na prostem/njiva
Vrste tehnik
Tehnike za pomoč pri odločanju, Tehnike diagnostike in detekcije, Metode načrtnega spremljanja (monitoringa)
Območje uporabe
Bakterije, Glive, Žuželke, Ogorčice, Virusi
Ime podajetja
CHAP
Izvorna država
Združeno kraljestvo
Contact Person
cropmonitor@fera.co.uk
Posebna zahteva
Potreba po posebnem kmetijskem zemljišču
Potreba po posebnem/dodatnem izobraževanju

Opis

CropMonitor Pro je sistem za podopro odločanju, ki omogoča napovedovanje fenofaz, pojava bolezni in škodljivcev ter izračunava optimalni čas škropljenja glede na vremenske podatke, vremenske modele ter podatke o škodljivem organizmu za izbrano območje. Rezultati sistema za podporo odločanju povzemajo stopnje tveganja škodljivcev in bolezni za pridelke, nakazujejo morebitno potrebo po zaščiti v ključnih fazah rasti in priporočajo optimalen čas nanosa sredstev za varstvo rastlin. V nabor napovedi so vključeni vsi škodljivi organizmi na pšenici, oljni repici in krompirju od vznika naprej. Tehnologija je še v razvijanju in je predvideno posodabljanje. 

Za več informacij
Uporabljene rastlinske vrste
  • Oljna ogrščica
  • Krompir
  • Pšenica
Možne rastlinske vrste
  • Stročji fižol
  • Čebula
Države, ki so uporabljene/vključene v iskalno geslo.
  • Združeno kraljestvo
Podrobnosti o stroških

Letna naročnina znaša 180 eurov, za prvo njivo in 60 eurov za vsako nadaljnjo površino.
Dostop do rezultatov je prosto dostopen vsem.

Primeri/ Dodatne informacije

Uporaba omenjene storitve je mogoča trenutno samo v Angliji in Walesu. Omenjena tehnologija omogoča nadzor, montoring, analizo, napoved tveganja škodljivega organizma. Prav tako omogoča nabor tehnik tretiranja.

Točnost

Simple traffic light system to show crop susceptibility and suggests optimum times to spray – and when to avoid spraying – for up to four days ahead with up to 85% accuracy.

Predstavnostne datoteke
Youtube video