THRIPS-LURE
THRIPS-LURE
Tehnične podrobnosti
Raven tehnološke pripravljenosti
TRL 9
Kategorija velikosti kmetij
Velika, Majhna
Pridelovalni sistemi
V rastlinjaku
Vrste tehnik
Tehnike diagnostike in detekcije
Območje uporabe
Žuželke
Ime podajetja
AgBio
Izvorna država
Združene države Amerike
Contact Person
agbio@agbio-inc.com
Posebna zahteva
Potreba po posebnem kmetijskem zemljišču
Potreba po posebnem/dodatnem izobraževanju

Opis

Thrips-Lure is a controlled release dispenser of potent attractant to attract thrips in close proximity to a blue or yellow sticky card. Growers can use it to monitor thrips in low population situations or early before thrips become established. Thrips-Lure has the potential to mass trap thrips and keep populations low in crops. Research at LSU demonstrated that yellow sticky cards placed next to Thrips-Lure caught an average of 3 times more than untreated cards. Other university trials have shown the active ingredients in Thrips-Lure increase capture by 1.8-8 times more on sticky cards or water traps. 

Thrips-Lure je razpršilnik z nadzorovanim sproščanjem atraktanta, ki privlači resarje v neposredno bližino, posledično se lahko ob razpršilec doda modre ali rumene lepljive plošče na katere se resarji ujamejo. Izdelek omogoča pridelovalcem spremljanje pojava šodljivca. Omogoča množičen ulov ali izlov in s tem nadzor nad populacijo škodljivca. Raziskave LPS kažejo, da je ulov ob uporabi Thrips-lure večji kot pri uporabi izključno lepljivih plošč, ipd. 

Za več informacij
Uporabljene rastlinske vrste
  • Različne vrste posevkov
Možne rastlinske vrste
  • Mnogoteri/ raznovrstni
Države, ki so uporabljene/vključene v iskalno geslo.
  • All
Države, ki niso ustrezne
  • No Countries
Vrsta
  • resarji
Primeri/ Dodatne informacije

http://www.agbio-inc.com/thrips-lure.html

Ključna beseda
  • Insect monitoring