Attractant lures for seedcorn maggot (bean seed fly)
Attractant lures for seedcorn maggot (bean seed fly)
Tehnične podrobnosti
Raven tehnološke pripravljenosti
TRL 9
Kategorija velikosti kmetij
Velika, Majhna
Pridelovalni sistemi
Na prostem/njiva
Vrste tehnik
Metode načrtnega spremljanja (monitoringa)
Območje uporabe
Žuželke
Ime podajetja
AgBIO
Izvorna država
Združene države Amerike
Contact Person
agbio@agbio-inc.com
Posebna zahteva
Potreba po posebnem kmetijskem zemljišču
Potreba po posebnem/dodatnem izobraževanju

Opis

Sticky traps baited with these lures consistently caught more (2× to 12×) flies than unbaited sticky traps. The lure appeared to remain effective over time in the field with only a decrease in potency after 39 days. Results indicated that both male and female seed corn maggot adults were caught on cards with a 4:1 to 2:1 male sex ratio bias on baited and unbaited cards, respectively. This lure may prove efficacious in assisting growers with IPM trapping and sampling procedures for purposes such as determining fly-free periods for planting crops such as beans, and pre-harvest insecticide application needs for crops such as onion.

Ob hkratni uporabi lepljivih plošč in omenjene vabe z atraktantom se je ulovilo od 2x do 12x več škodljivcev kot na navadne lepljive plošče nastavljene brez atraktanta. Atraktant je učinkovito privabljal škodljivca za več kot mesec dni, učinkovitost slednjega se je zmanjšala po 39 dneh uporabe. Izdelek se lahko uporablja v sistemih IVR (integriranega varstva rastlin) za spremljanje populacijske dinamike, omejevanja številčnosti škodljivca, zatiranja, ipd.

Za več informacij
Uporabljene rastlinske vrste
 • Koruza
 • Por
 • Čebula
 • Mnogoteri/ raznovrstni
 • Grah
Možne rastlinske vrste
 • Mnogoteri/ raznovrstni
Države, ki so uporabljene/vključene v iskalno geslo.
 • Združeno kraljestvo
 • Združene države Amerike
Države, ki niso ustrezne
 • No Countries
Vrsta
 • Delia platura
 • Delia florilega
Podrobnosti o stroških

Cost is $4.10/lure. If over 50 then $3.85/lure. They will ship lures by International Priority Mail. Cost depends on size and weight.
They take Visa/MC by phone or email. Or purchase order.

Cena znaša 4,10 $/vabo. Ob nakupu nad 50 vab je cena 3,85 $/vabo. Vabe bodo odposlane po mednarodni prioritetni pošti. Strošek pošiljke je odvisen od velikosti in teže naročila.
Sprejemajo kreditne kartice VISA/MC. Naročila sprejmejo po telefonu, elektronski pošti ali preko naročilnice.

Primeri/ Dodatne informacije

The lures have been tested in the UK.

Vabe so testirali v Veliki Britaniji

Način delovanja

Manual work required for placing, collecting and inspecting the sticky plates

Za nameščanje, zbiranje in pregledovanje lepljivih plošč je potrebno ročno delo

Točnost

Depends on operator

Natančnost je odvisna od upravljalca

Ključna beseda
 • Insect monitoring