Wisecrop - plant health application
Wisecrop - plant health application
entity.ipm.label.technical_specification
Raven tehnološke pripravljenosti
TRL 9
Kategorija velikosti kmetij
Velika, Majhna
Pridelovalni sistemi
V rastlinjaku
Vrste tehnik
Tehnike nanosa, Tehnike za pomoč pri odločanju, Tehnike diagnostike in detekcije, Metode načrtnega spremljanja (monitoringa)
Območje uporabe
Žuželke
Ime podajetja
Wisecrop
Izvorna država
Portugalska
Contact Person
info@wisecrop.com
Posebna zahteva
Potreba po posebnem kmetijskem zemljišču
Potreba po posebnem/dodatnem izobraževanju

Opis

Aplikacija Plant Health vključuje nabor orodij, ki omogočajo optimizacijo varstva rastlin in posledično pridelave kmetijskih rastlin (spremljanje pojava povzročiteljev bolezni, škodljivcev in delo povezano s FFS). Eno od razpoložljivih orodij je namenjeno ustvarjanju modelov napovedovanja pojava povzročiteljev bolezni in škodljivcev. Modeli se bazirajo tudi glede na različno vrsto pridelovane kmetijske rastline. Obstaja že več modelov, razvitih za specifične vrste sadnega drevja (jablana, hruška, oljka, itd.) ter tudi vinsko trto. Modeli temeljijo na akademskih študijah in znanstvenih člankih. Dostopni so v kateri koli državi. Večinoma se zanašajo na vremenske razmere. Po nastavitvi osnovnih parametrov posevka, nakažejo trenutno ter prihodnje tveganje za pojav nekaterih povzročiteljev bolezni in škodljivcev ter sprožijo opozorila, če je tveganje visoko. Aplikacija Plant Health je samo eno od orodij v večjem sistemu upravljanja s posevki.

Za več informacij
Uporabljene rastlinske vrste
  • Pepper
  • Paradižnik
Možne rastlinske vrste
  • Paprika
Države, ki so uporabljene/vključene v iskalno geslo.
  • Portugalska
Podrobnosti o stroških

350 Eur / leto

Ključna beseda
  • Decision support pests