iMETOS iSCOUT® TRAPS
iMETOS iSCOUT® TRAPS
entity.ipm.label.technical_specification
Raven tehnološke pripravljenosti
TRL 9
Kategorija velikosti kmetij
Velika, Majhna
Pridelovalni sistemi
V rastlinjaku, Na prostem/njiva
Vrste tehnik
Tehnike za pomoč pri odločanju, Metode načrtnega spremljanja (monitoringa), Načrtno spremljanje žuželk (Metode načrtnega spremljanja (monitoringa))
Območje uporabe
Žuželke
Ime podajetja
Pessl Instruments GmbH Werksweg 107, 8160 Weiz, Austria
Izvorna država
Avstrija
Contact Person
+43 3172 55 21 office@metos.at
Posebna zahteva
Potreba po posebnem kmetijskem zemljišču
Potreba po posebnem/dodatnem izobraževanju

Opis

iSCOUT® is an insect trap with integrated electronics (camera system, modem, power source with solar panel) and sticky plate. It can be hung wherever in the field it is needed, due to its low weight. In the field, the device is self-sufficient, as it is powered by a solar panel and a battery. A 10 MP camera takes high-resolution pictures of the sticky plate within the iSCOUT® trap. Images are sent via LTE to the FieldClimate platform where they are analyzed with AI (artificial intelligence) software. The results are then visible on web or mobile devices. As a result, we see the photo with rectangles around the target insect, as well as summarized data of the daily count, targets in total and development of insect population during the season. 

iSCOUT® je pametna past za lov žuželk z integrirano elektroniko (sistem za zajemanje fotografij (fotoaparat), modem, napajanje s solarnim panelom) in lepljivo ploščo. Past ima majhno težo in jo lahko obesite kjer koli na terenu. Past je samozadostna, saj jo napajata baterija in solarni panel. Fotoaparat ločljivosti 10 MP posname slike lepljive plošče znotraj iSCOUT® pasti. Slike se preko LTE omrežja posredujejo na platformo FieldClimate, kjer jih analizirajo. Rezultati so vidni na spletu ali mobilnih napravah. Fotografija je označena s pravokotniki okoli ciljne žuželke, povzeti so tudi podatki o dnevnem štetju, sezonski dinamiki škodljivca in ciljih varstva. 

Za več informacij
Uporabljene rastlinske vrste
 • Koruza
 • Sadno drevje
 • Trte, Jablane
Možne rastlinske vrste
 • Vse
 • Brstični ohrovt
 • Zelje
 • Solata
Države, ki so uporabljene/vključene v iskalno geslo.
 • All
Države, ki niso ustrezne
 • No Countries
Vrsta
 • Autographa gamma
 • Plutella xylostella
 • Agrotis segetum
 • Katera koli vrsta, ujeta s feromonsko vabo
 • Katera koli vrsta, ujeta na lepljivo ploščo
 • Tuta absoluta
Komentar tehničnih zahtev

Central support provided Cloud based. Accuracy of identification depends on species

Komentar na pokrajino

cloud based

Podrobnosti o stroških

Prices for trapping devices:
iScout Pheromone: 1040€
iScout Color Trap: 1130€

There is the web portal, data storage of photos etc... included.
Renting prices are different, depending on the duration etc..., around 300€ per season.

Cene pasti:
iScout feromonska vaba: 1040€
iScout barvna lepljiva plošča: 1130€

Vključen je dostop do spletnega portala, shranjevanja podatkov, fotografij itd.
Cene najema so različne, odvisno od trajanja itd..., okrog 300€ na sezono.

Primeri/ Dodatne informacije

iSCOUT® Pheromone is designed and developed to catch insects using an insect specific pheromone lure (tomato leafminer and many other species). It includes a metal plate to which sticky paper and a pheromone lure can be applied.
iSCOUT® Color Trap is designed and developed for monitoring insects, which get attracted by coloured sticky traps. Catching various insects depending on the colour of the sticky plate used:
• blue: frankliniella occidentalis, thrips tabaci, …
• yellow: whiteflies, leafminers, sciarid flies, …
• white: apple sawfly, plum sawfly, plum fruit sawfly, raspberry beetle.

iSCOUT® Pheromone (feromoska vaba) je zasnovana in razvita za lovljenje žuželk s feromonom, ki je specifičen za določeno žuželčjo vrsto (paradižnikov molj in številne druge vrste). Vključuje kovinsko ploščo, na katero je mogoče nanesti lepljiv papir/ploščo in feromonsko vabo.
iSCOUT® Color Trap (barvna lepljiva plošča) je zasnovana in razvita za spremljanje žuželk, ki jih pritegnejo barvne lepljive plošče. Lovljenje različnih žuželk glede na barvo uporabljene lepljive plošče:
• modre: frankliniella occidentalis, thrips tabaci, …
• rumene: resarji, listne zavrtalke, …
• bele: različne vrste grizlic, malinov hrošč.

Podpora

Central support provided

Centralna podpora

Način delovanja

Cloud based

Informacije se shranjujejo v oblak

Točnost

Accuracy of identification depends on species

Natančnost identifikacije je odvisna od vrste žuželke

Ključna beseda
 • Insect monitoring
Predstavnostne datoteke
Youtube video