Filtri
Počisti vse
Aktivni filtri
Vrsta tehnike: Tehnike diagnostike in detekcije
Buntata App
Buntata App
Buntata App

Buntata is an Android application that has been designed to help users identify plant pests and diseases with no a-priori knowledge. Buntata provides a visual key for the identification of diseases by displaying example images of symptoms. A user visually selects the part of the plant that is affected and Buntata displays images of recorded symptoms. Picking the image that most closely resembles the symptoms shows detailed information about possible causes, background information, diagnostics and control methods to help deal with the cause. Diseases can exhibit similar symptoms. Buntata displays diseases with similar symptoms together allowing easy comparison to help users identify the correct one.

Buntata je aplikacija za Android, zasnovana z namenom, da uporabnikom brez predhodnega znanja pomaga prepoznati rastlinske škodljivce in povzročitelje bolezni. Aplikacija Buntata deluje tako, da ob uporabi, uporabniku nudi vizualni ključ za lažjo identifikacijo določenega škodljivca ali povzročitelja bolezni s prikazom vzorčnih slik tega ali povzročenih simptomov. Uporabnik ob uporabi vizualno izbere del rastline, ki je napaden, aplikacija Buntata mu prikaže slike zabeleženih simptomov. Uporabnik izbire sliko, ki je najbolj podobna prikazanim simptomom. S klikom oz. izbiro slednje se mu na ekranu prikažejo vse podrobne informacije o možnih vzrokih, osnovne informacije o povzročitelju, diagnostika in metode nadzora/varstva. Bolezni lahko kažejo podobne simptome. Aplikacija zato prikaže različne povzročitelje bolezni, ki povzročajo podobne vidne simptome skupaj, kar omogoča enostavno primerjavo med izbranimi, s tem pomaga uporabnikom prepoznati pravega.