CropMonitor Pro
CropMonitor Pro
Technische specificatie
Technologisch ontwikkelingsniveau
TRL 9
Schaalgrootte landbouwbedrijf
Grote schaal
Productie systemen
Open lucht
Type technieken
Data clustering en voorspellingsmodellen, Diagnose en detectie, Monitoring technieken
Toepassingsbereik
Bacteriën, Schimmelziekten, Insecten, Nematoden, Virussen
Naam bedrijf
CHAP
Land van origine
Verenigd Koninkrijk
Contact Person
cropmonitor@fera.co.uk
Specifieke vereiste
Specifieke landbouwcontext vereist
Specifieke opleiding vereist

Beschrijving

CropMonitor Pro biedt voorspellingen op veldniveau over de ontwikkeling van groeistadia, plaag- en ziekterisico's en optimale sproeimomenten door gebruik te maken van speciale weergegevens, geavanceerde risicomodellen en lokale plaag- en ziektebewakingsgegevens. Beslissingsondersteunende resultaten geven een samenvatting van de gecombineerde plaag- en ziekterisico's voor gewassen, wijzen op de mogelijke noodzaak voor behandeling in belangrijke groeistadia en geven richtlijnen voor de optimale timing van de behandeling. Risicovoorspelling en beslissingsondersteunende diensten van CropMonitor Pro omvatten voorspellingen voor alle plagen en ziekten die belangrijk zijn voor spuitbeslissingen vanaf het opkomen van het gewas in tarwe, koolzaad en aardappelen. Andere gewasmodules en diensten zijn in ontwikkeling en zullen te zijner tijd worden gelanceerd.

Voor meer informatie
Bruikbaar in volgende teelten:
  • Koolzaad
  • Aardappel
  • Tarwe
Mogelijke teelten
  • Princessebonen
  • Ui
Landen waar het wordt gebruikt
  • Verenigd Koninkrijk
Kosten detail

Abonnementen per jaar bedragen £180 voor het eerste geregistreerde veld en £60 voor elk volgend veld, ongeacht het gewastype.
Toegang tot regionale risico-uitvoer van CropMonitor blijft vrij toegankelijk voor iedereen.

Voorbeelden/ Extra informatie

CropMonitor Pro is a S.M.A.R.T network. This means it operates by Surveillance, Monitoring, Analysis, Risk Prediction and Treatment decisions.

The service is only designed for use in England and Wales.

Nauwkeurigheid

Simple traffic light system to show crop susceptibility and suggests optimum times to spray – and when to avoid spraying – for up to four days ahead with up to 85% accuracy.

Multimediabestanden
Youtube video's