Burkard DNA auto spore trap
Burkard DNA auto spore trap
entity.ipm.label.technical_specification
Technologisch ontwikkelingsniveau
TRL 9
Schaalgrootte landbouwbedrijf
Grote schaal
Productie systemen
Open lucht
Type technieken
Diagnose en detectie, Andere (Monitoring technieken)
Toepassingsbereik
Schimmelziekten
Naam bedrijf
Burkard Manufacturing Co Ltd
Land van origine
Verenigd Koninkrijk
Specifieke vereiste
Specifieke landbouwcontext vereist
Specifieke opleiding vereist

Beschrijving

Het toestel verzamelt deeltjes uit de lucht, zoals schimmelsporen. Aan het einde van de door de gebruiker ingestelde bemonsteringsperiode doorloopt het monster een reeks verschillende processen, waardoor het instrument de hoeveelheid sporen van een doelsoort kan detecteren die zich tijdens de bemonsteringsperiode in de lucht bevonden. Daartoe worden de sporen opengebroken zodat het DNA binnenin vrijkomt. Na het openbreken wordt een deelmonster van de opengebroken sporen overgebracht naar een buisje met gedroogde reagentia in het apparaat, om met behulp van een DNA-specifieke test het DNA van specifieke gewaspathogenen te detecteren.

Voor meer informatie
Bruikbaar in volgende teelten:
  • Koolzaad
  • Aardappel
Mogelijke teelten
  • Groenten
Landen waar het wordt gebruikt
  • Oekra├»ne