OKO digital
OKO digital
Technische specificatie
Technologisch ontwikkelingsniveau
TRL 9
Schaalgrootte landbouwbedrijf
Grote schaal
Productie systemen
Beschutte teelt
Type technieken
Data clustering en voorspellingsmodellen, Gewasmonitoring​ (Monitoring technieken)
Toepassingsbereik
Bacteriën, Schimmelziekten, Insecten, Virussen
Naam bedrijf
ecoation
Land van origine
Canada
Contact Person
albert@ecoation.com info@ecoation.com
Specifieke vereiste
Specifieke landbouwcontext vereist
Specifieke opleiding vereist

Beschrijving

OKO digital is een interactieve LCD, computer, encoder, RFID lezer, kantel- en hoogtesensor, stand-alone batterij en lader die digitalisering van alle waarnemingen in gewassen mogelijk maakt. Het systeem geeft locatie gebaseerde live waarschuwingen voor IPM risico's en voorspelt mogelijke problemen inzake ziekte en plagen en de populatie biologische bestrijders. OKO immersive is een digitaal pakket plus camera's en omgevingssensoren dat telers en hun adviseurs in staat stelt om op afstand met gewassen te werken.

Voor meer informatie
Bruikbaar in volgende teelten:
  • Paprika
  • Komkommer
  • Tomaat
Mogelijke teelten
  • Andere gewassen die aangetast worden door insecten
Landen waar het wordt gebruikt
  • Canada
  • Frankrijk
  • Verenigde Staten
Multimediabestanden
Youtube video's