OPI support system
OPI support system
Technische specificatie
Technologisch ontwikkelingsniveau
TRL 9
Schaalgrootte landbouwbedrijf
Grote schaal, Kleine schaal
Productie systemen
Beschutte teelt, Open lucht
Type technieken
Data clustering en voorspellingsmodellen
Toepassingsbereik
Schimmelziekten
Naam bedrijf
Evja
Land van origine
Italië
Contact Person
info@evja.eu; +39 0810063832
Specifieke vereiste
Specifieke landbouwcontext vereist
Specifieke opleiding vereist

Beschrijving

OPI is een 'grower support system' gebaseerd op intelligente landbouwsensoren, artificiële intelligentie en geavanceerde agronomische modellen. OPI helpt telers besclissingen te maken, hun gewassen te beschermen van plagen en omgaan met de klimaatverandering. Het kan ook helpen bij het verbeteren van het management van agrochemicaliën en irrigatie. OPI kan gebruikt worden in open veld, broeikas en vertical farms. Er zijn modellen beschikbaar voor het detecteren van plantenziektes, zoals echte en valse meeldauw. Het bedrijf werkt echter ook graag samen met telers of onderzoeksinstellingen om andere modellen te ontwikkelen en aan te passen. Er is een capaciteit om AI te gebruiken bij het verfijnen van modellen. De gebruiker kan input geven over het gewas en zijn management en kan daarbij weersvoorspellingen (ontwikkeld door een externe provider) raadplegen. Waarschuwingen kunnen gegeven worden vial het systeem naar keuze van de gebruiker (bv. SMS, email).

Voor meer informatie
Bruikbaar in volgende teelten:
 • Tomaat
 • Baby leaf sla
 • Kruiden
Mogelijke teelten
 • Alle
Landen waar het wordt gebruikt
 • Bangladesh
 • Italië
 • Nederland
 • Spanje
Landen niet bruikbaar
 • Geen
Soort
 • Peronospora destructor
Training opmerking

Initiële training wordt voorzien bij het materiaal

Kosten detail

Het systeem kan rechtstreeks gekocht worden of gehuurd, waarbij de kost afhangt van het aantal toestellen en de hoeveelheid sensors.

Voorbeelden/ Extra informatie

Project Overgreen - VIDA. Project met financiering van European Union Horizon2020 programma.
EIT Test Farms. Project met financiering van EIT Food binnen het European Union Horizon2020 programma.
Project iGUESSmed - PRIMA. Project met financiering van European Union Horizon2020 programma.

Ondersteuning

Gratis demonstratie te verkrijgen, gratis support

Werkwijze

Een reeks sensors kunnen toegepast worden op het toestel, voorzien van zonne-energie. Het basispakket sensoren meet temperatuur, luchtvochtigheid, bladvochtigheid en straling. Het toestel maakt gebruik van GPS locatie binnen de software. De software en outputs zijn toegankelijk via het internet. Het systeem maakt ook een reeks basisberekeningen zoals daggraden, en BTU's.

Sleutelwoorden
 • Decision support pathogens
 • Crop monitoring
 • Decision support pests
Multimediabestanden
Youtube video's