Hoe dit platform gebruiken?

Het SmartProtect Platform is ontwikkeld in het kader van het SmartProtect project, met als doel te fungeren als een vrij toegankelijke opslagplaats waar gebruikers toegang hebben tot innovatieve IPM methodologieën en technologieën. Het is ook mogelijk om bij te dragen aan de inhoud van het Platform door oplossingen voor te stellen die moeten worden opgenomen en geüpload op het Platform. Via een dergelijke interactieve aanpak kunnen eindgebruikers samen met technologieaanbieders een oplossing toevoegen door een eenvoudig formulier in te vullen. Op deze manier wordt de uitwisseling van kennis bevorderd, waardoor alle belanghebbende partijen toegang krijgen tot innovatieve IPM-oplossingen, die anders misschien niet de mogelijkheden hebben om bij een dergelijke kennisoverdracht betrokken te raken.

Eerst registreren

Om een oplossing toe te voegen, moet je als gebruiker geregistreerd zijn, wat mogelijk is door een profiel op het Platform aan te maken. De log-in knop biedt de mogelijkheid aan geregistreerde gebruikers om in te loggen, terwijl niet-geauthenticeerde gebruikers zich kunnen registreren. Registratie vereist voornaam, achternaam, e-mailadres, en het instellen van een wachtwoord. Na registratie wordt een verificatie e-mail naar uw e-mail gestuurd, met een verificatie link voor de registratie. Na verificatie, kunt u naar SmartProtect Platform navigeren en een IPM oplossing uploaden. Nadat u zich hebt aangemeld met uw persoonlijke referenties, kunt u uw profiel bewerken, de oplossingen zien die u hebt geüpload (in de sectie Mijn oplossingen) en u afmelden.

Een technologie toevoegen

Door Mijn oplossingen te selecteren en vervolgens Nieuwe oplossing toevoegen, wordt u doorgestuurd naar het formulier, waar een nieuwe oplossing kan worden toegevoegd. Een oplossing kan worden opgeslagen als concept of worden ingediend voor verdere beoordeling door het consortium van het project voor validiteit voorafgaand aan publicatie. Sommige velden van het formulier zijn verplicht (naam van de oplossing, type techniek, toepassingsgebied, type schaal van het landbouwbedrijf, productiesysteem, land van oorsprong, korte beschrijving, gebruikte gewassen, naam van het bedrijf en website), terwijl andere velden optioneel zijn (niveau van gereedheid van de technologie (TRL), afbeelding, opmerkingen over de vereiste technologie, opmerkingen over het landschap, opmerkingen over de opleiding, voorbeeldgevallen, kostengegevens, werksnelheid, bestreken areaal, ondersteuning, werkwijze, nauwkeurigheid, mogelijke gewassen, soorten, gebruikte landen, niet geschikte landen, trefwoorden, YouTube-links, speciale eis, behoefte aan een speciaal landbouwlandschap, behoefte aan speciale opleiding, uploaden van bijgevoegde bestanden, en contactpersoon). Het invullen van de velden is een eenvoudige procedure waarbij de juiste tekst in de overeenkomstige velden moet worden getypt, of de juiste optie uit een reeds verstrekte lijst moet worden gekozen.

U bent van harte uitgenodigd om deel uit te maken van de SmartProtect-gemeenschap, het platform te ontdekken en deel uit te maken van het SmartProtect-netwerk!