Algemene informatie

Het SmartProtect project wil een thematisch netwerk ontwikkelen rond geavanceerde landbouwtechnieken en data-analye, dit door de noden van landbouwers te identificeren. Via het online platform wordt kennis gerelateerd aan IPM in groenteteelt verzameld, gedeeld, gemanaged en verdeeld. Het platform streeft naar het hoogst mogelijke innovatieve slimme IPM model door het ter beschikking stellen van toegankelijk en verstaanbaar materiaal, gidsen en andere ondersteuning voor groentetelers.

De website van het project is SmartProtect H2020 – IPM THEMATIC NETWORK (smartprotect-h2020.eu)

Voor verdere vragen, contacteer ons via info@smartprotect-h2020.eu

Dit SmartProtect platform is ontwikkeld met gepubliceerde informatie uit vrij beschikbare bronnen. De hoofddoelstelling van het SmartProtect platform is het faciliteren van bruikbare informatie voor een betere toepassing van de IPM principes. Het platform heeft geen commerciële of vergelijkende functie. Indien u desbetreffend niet akkoord zou gaan met de verspreide informatie, contacteer ons dan via info@smartprotect-h2020.eu