Vispārējā informācija

SmartProtect projekts paredz izveidot tematisku tīklojumu, kas piedāvā progresīvas lauksaimniecības tehnoloģijas un datu analīzi, identificējot lauksaimnieku vajadzības un tehnoloģijas ražošanai, kuru pamatā ir viedie IAA risinājumi. Izmantojot e-platformu, tiek apkopotas, koplietotas, pārvaldītas un izplatītas zināšanas par dārzeņu IAA. Tas palīdz izvēlēties piemērotāko viedās IAA modeli, nodrošinot lauksaimniekiem viegli pieejamu un saprotamu materiālu, vadlīnijas un atbalsta sistēmas dārzeņu audzēšanai.

Projekta mājaslapa ir atrodama šeit: SmartProtect H2020 – IPM THEMATIC NETWORK (smartprotect-h2020.eu)

Kontaktinformācija jautājumiem: info@smartprotect-h2020.eu

SmartProtect platforma ir izstrādāta, izmantojot tikai publicētus materiālus no dažādiem atvērtās piekļuves avotiem. SmartProtect platformas galvenais mērķis ir veicināt noderīgas informācijas izplatīšanu efektīvākam IAA pielietojumam, un tai nav nekādu komerciālu vai salīdzinošu mērķu. Ja nepiekrītat informācijas izplatīšanai, lūdzu, sazinieties ar mums caur e-pastu:  info@smartprotect-h2020.eu