Felhasználási feltételek

ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

• Adatkezelő: AGENSO - Agricultural and Environmental Solutions (Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Megoldások)

• Cél: Az adatkezelő és a webhely felhasználói közötti kommunikáció kezelése.

• Hitelesítő adatok: Az érintett hozzájárulása.

• Címzettek: Az adatok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra, kivéve, ha a törvény előírja.

• Jogok: Joga van hozzáférni, helyesbíteni és törölni személyes adatait, valamint egyéb jogait a „További információ” című részben leírtak szerint.

• További információ: Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg weboldalunk „Felhasználói feltételek és irányelvek” menüpontját.

JOGI NYILATKOZAT ÉS ADATVÉDELEM

Üdvözöljük weboldalunkon!

Jelen dokumentum szabályozza a SmartProtect konzorcium által az internethasználók számára nyújtott szolgáltatás felhasználási feltételeit. A weboldal használata magával vonja a fenti feltételek elfogadását, amelyeket a SmartProtect konzorcium időről időre módosíthat.

A SmartProtect platformot kizárólag nyílt hozzáférésű forrásokból származó anyagok felhasználásával fejlesztették ki. A platform fő célja a hasznos információk terjesztésének megkönnyítése az integrált növényvédelemmel kapcsolatos megoldások jobb alkalmazhatósága érdekében, kereskedelmi vagy összehasonlító célja nincs. Ha nem ért egyet az információ terjesztésével, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@smartprotect-h2020.eu e-mail címen.

Tulajdonos: SmartProtect konzorcium

Adatkezelő: AGENSO - Agricultural and Environmental Solutions (Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Megoldások)

az Athéni Kereskedelmi és Iparkamara tagja, regisztrációs szám: 138966101000

Központi iroda: Markou Mpotsari 47, 117 42, Athén, Görögország

Adóazonosító: 800736212

Telefonszám: +302109234473

Kapcsolattartási e-mail cím: info@agenso.gr

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

A honlapunkon összegyűjtött személyes adatokat információ kérés esetén az Ön rendelkezésére bocsátjuk a jogszabályi kötelezettségek betartása mellett.

A megadott adatokat a kérés megválaszolásához szükséges ideig vagy a lekérdezés befejezéséig, illetve azt követően előzményként meg kell őrizni, hacsak az érintettek az adatok törlését nem kérik a fent megadott e-mail címen. A fentiek ellenére a kereskedelmi közlemények benyújtására használt személyes adatokat (beleértve a hírleveleket) ilyen célra határozatlan ideig meg lehet őrizni, kivéve, ha az érintett annak törlését kéri.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az a hozzájárulás, amelyet az egyes űrlapok kitöltésekor adott a megadott adatok feldolgozásának elfogadásával.

A különböző szolgáltatások használata során megadott minden információnak igaznak kell lennie. A felhasználó garantálja, hogy a szolgáltatásokra való feliratkozáshoz szükséges űrlapok kitöltésekor megadott adatok valósak. Hasonlóképpen, a felhasználó vállalja, hogy a SmartProtect konzorciumnak szolgáltatott összes információt naprakészen tartja, hogy azok mindig megfeleljenek a tényleges körülményeinek. A felhasználó minden esetben felelősséggel tartozik az általa megadott hamis vagy helytelen információért, valamint az ezáltal a SmartProtect konzorciumnak okozott károkért. Kiskorú felhasználó esetén a személyes adatok bármely űrlapon történő megadásához szülői vagy oktatói hozzájárulás szükséges.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a SmartProtect konzorcium a szigorú legitimitás keretein belül közzé teheti azon együttműködő vállalatai számára, amelyek bevonása szükséges lehet a szolgáltatás jobb ellátása érdekében.

Levelezési kampányok készítéséhez, különösen hírlevelünkhöz, a MailChimp e-mail marketing automatizálási szolgáltatását használjuk, melyet a The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA fejlesztett ki 2008. augusztus 22-én az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti Safe Harbor Privacy Principles megállapodás betartása mellett. A regisztrációkor megadott információkat a Rocket Science Group dolgozza fel és tárolja az Egyesült Államokban található szerverein. A regisztráció során megadott információk harmadik fél számára nem kerülnek kiadásra. További információ a MailChimp adatvédelmi irányelveiről a https://mailchimp.com/legal/privacy/ oldalon található.

A SmartProtect konzorcium vállalja, hogy a weboldal felhasználói által szolgáltatott összes adatot a teljes titoktartás mellett tárolja, figyelemmel a hatályos jogszabályoknak megfelelő titoktartási és biztonsági előírásokra.

A felhasználó bármikor gyakorolhatja jogait a kérésének postai úton történő elküldésével az alábbi elérhetőségre:

SmartProtect projekt koordinátora: INAGRO, PROVINCIAAL EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN PRIVAATRECHTELIJKE VORM VZW (INAGRO)

Központi iroda: IEPERSEWEG 87, RUMBEKE ROSELARE 8800, Belgium,

Adószám: BE0417474241

Telefonszám: +32 51 27 32 00

AZ ADATALANY JOGAI

• Joga van annak megismeréséhez, hogy adatait a SmartProtect konzorcium kezeli-e, és ha igen, joga van hozzáférni ezen adatokhoz.

• Joga van a rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítéséhez és a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez.

• Joga van a rá vonatkozó személyes adatok törléséhez, ha az alábbi körülmények valamelyike ​​bekövetkezik:

  • a személyes adatokra már nincs szükség a megadott célhoz, melyhez az adatokat gyűjtötték vagy feldolgozták;
  • az érintett visszavonja a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulását, és nincs más jogalapja az adatok kezelésének;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs nyomós törvényes ok az adatfeldolgozásra;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat törölni kell a jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

• Joga van a személyes adataira mutató linkek törléséhez, amennyiben fennáll a törlési kötelezettségük.

• Joga van a személyes adatai kezelésének korlátozásához, ha az alábbiak egyike fennáll:

  • a SmartProtect konzorcium adatellenőrzési tevékenységének idejére, abban az esetben, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
  • a feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • a SmartProtect konzorciumnak már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • abban az esetben, ha az érintett kifogást emelt a feldolgozás ellen, annak ellenőrzéséig, hogy a SmartProtect konzorcium törvényes indokai felülírják-e az érintettét.

• Joga van arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és olvasható formátumban megkapja, és azokat egy másik adatkezelőhöz továbbítsa, feltéve, hogy a feldolgozás automatizált módon történik.

• Joga van arra, hogy ne legyen olyan döntések hatálya alatt, amelyek kizárólag automatizált feldolgozáson - ideértve a profilalkotást is - alapulnak, és amelyek joghatásokat idéznek elő vele kapcsolatban, vagy hasonlóan jelentősen érintik őt.

HIVATKOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEK

Ez az oldal hivatkozásokat tartalmaz más, harmadik felek által kezelt oldalakra, melyek célja, hogy a felhasználók számára egyéb internetes információforrásokat nyújtsanak. A SmartProtect konzorcium nem felelős az ilyen hivatkozásokban említett információkért, a felhasználó saját felelősségére, az ott meghatározott feltételek mellet férhet hozzá azok tartalmához.

SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOGOK

Ezt a weboldalt és elérhető információit, beleértve, de nem kizárólagosan, a szöveget, grafikákat, ikonokat, képeket, szoftvereket, forráskódot és védjegyeket, szerzői jog, formatervezésiminta-oltalom, védjegy és egyéb szellemi tulajdonjogok védik, amelyek a mi és/vagy licencadóink tulajdonát képezik és ellenőrzésünk alatt állnak. Előzetes írásbeli engedélyünk nélkül a webhely tartalmát vagy bármely részét másolni, reprodukálni, feltölteni, letölteni, közzétenni, továbbítani, visszakereső rendszerben tárolni, módosítani, megváltoztatni, nyilvánosan megjeleníteni vagy bármilyen módon terjeszteni tilos. Kivéve, ha az oldalon megjelenített anyagok otthoni, személyes használatra, nem kereskedelmi céllal, minden szerzői jogi, védjegy- és egyéb tulajdonjogi megjegyzést érintetlenül hagyva kerülnek letöltésre.

Az ezen a webhelyen található szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos minden jog, tulajdonjog és érdek minden esetben a mi és/vagy licencadóink tulajdonát képezik. Az ügyfelek és a látogatók nem jogosultak ezek használatára, kivéve, ha Ön kifejezett írásbeli engedélyt kapott tőlünk és/vagy licencadóinktól.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

A SmartProtect konzorcium nem garantálja, hogy weboldala állandó jelleggel teljes mértékben működőképes lesz teljes és pontos tartalommal.

A SmartProtect nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely ezen webhely vagy az oldalon közölt információk használatából származik.

A SmartProtect ezért fenntartja a jogot az ezen webhelyen található termékek és szolgáltatások specifikációinak módosítására.