Guidance

SmartProtect Platform on välja töötatud projekti SmartProtect raames, mille eesmärk on toimida vabalt kättesaadava teabehoidlana, kus lõppkasutajatel on juurdepääs uuenduslikele integreeritud kahjuritõrjemeetoditele ja -tehnoloogiatele. samas on võimalik anda oma panus platvormi sisusse, tehes ettepanekuid sinna lisatavate ja sinna üleslaetavate lahenduste kohta. Sellise interaktiivse lähenemisviisi kaudu saavad lõppkasutajad koos tehnoloogia pakkujatega lisada lahenduse, täites lihtsa vormi. Sel viisil edendatakse teadmiste vahetamist, võimaldades juurdepääsu uuenduslikele integreeritud kahjuritõrjelahendustele kõigile huvitatud isikutele, kellel muidu võib puududa võimalus osaleda sellises oskusteabe vahetamises.

Lahenduse lisamiseks peab kasutaja olema registreeritud, mis on võimalik platvormil profiili loomise kaudu. Nupp „Logi sisse / Log in“ annab registreeritud kasutajatele võimaluse sisse logida, samas kui registreerimata kasutajad saavad registreeruda. Registreerimine nõuab eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi ja parooli määramist. Pärast registreerimist saadetakse teie e-posti aadressile kinnitav e-kiri, mis sisaldab registreerimise kinnituslinki. Pärast kinnitamist saate kasutada SmartProtect Platformi ja laadida üles integreeritud kahjuritõrjelahenduse. Pärast isiklike andmetega sisselogimist on teil võimalik muuta oma profiili, näha lahendusi, mida olete üles laadinud (jaotises „Minu lahendused / My solutions“) ja välja logida.

Valides „Minu lahendused / My solutions“ ja seejärel „Uue lahenduse lisamine / Adding a new solution“, suunatakse teid edasi vormile, kuhu saab lisada uue lahenduse. Lahenduse saab kas kavandina salvestada või esitada projekti töögrupile täiendavaks läbivaatamiseks, et see oleks enne esitamist kehtiv. Vormi mõned väljad on kohustuslikud (lahenduse nimi, tehnika tüüp, kasutusala, põllumajandusettevõtte tüüp, tootmissüsteem, päritoluriik, lühikirjeldus, kasutatud põllukultuurid, ettevõtte nimi ja veebileht), teised väljad on vabatahtlikud (tehnoloogia valmisoleku tase, pilt, kommentaarid tehnoloogiavajaduse kohta, kommentaarid maastiku kohta, kommentaarid koolituse kohta, näidisjuhtumid, andmed kulude kohta, töökiirus, kaetud pindala, toetus, tööviis, täpsus, võimalikud kultuurid, liigid, kasutatud riigid, mittesobivad riigid, märksõnad, YouTube’i lingid, erinõue, vajadus spetsiaalse põllumajandusmaastiku järele, vajadus erikoolituse järele, lisatud failide üleslaadimine ja kontaktisik). Väljade täitmine on lihtne protsess, mis nõuab sobiva teksti sisestamist sobivatele väljadele või sobiva valiku tegemist juba etteantud nimekirjast.

Olete oodatud saama osa SmartProtecti kogukonnast, avastama platvormi võimalusi ja saama osa SmartProtecti võrgustikust!