Üldinfo

SmartProtect projekti eesmärk on välja arendada nn temaatiline võrgustik, mis pakub täiustatud põllumajandustehnoloogiat ja andmete analüüsi, selgitades välja põllumajandustootjate vajadused ja otstarbeka metoodika igapäevaseks praktikaks, mis põhineb nutikal ITK-l (integreeritud taimekaitse). Selle e-platvormi kaudu kogutakse, jagatakse, hallatakse ja levitatakse ITK-ga seotud teadmisi köögiviljakultuuride kohta. E-platvorm aitab hinnata nutikate ITK lahenduste innovatsioonitaset, pakkudes köögiviljakasvatajatele kergesti ligipääsetavat ja arusaadavat materjali, juhiseid ja tugisüsteeme köögiviljade kasvatamiseks.

Projekti koduleht asub siin:  SmartProtect H2020 – IPM THEMATIC NETWORK (smartprotect-h2020.eu)

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust: info@smartprotect-h2020.eu

SmartProtecti platvormi arendamisel on kasutatud ainult avaldatud materjale, mis pärinevad erinevatest avatud juurdepääsuga allikatest. SmartProtecti platvormi põhieesmärk on hõlbustada kasuliku teabe levitamist paremate ITK –lahenduste leidmiseks ning sellel ei ole kaubanduslikke ega võrdlevaid eesmärke. Kui te pole teabe levitamisega nõus, võtke meiega ühendust aadressil  info@smartprotect-h2020.eu