BIOREBA - ELISA κιτ
BIOREBA - ELISA κιτ
Τεχνικές προδιαγραφές
Επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας
TRL 9
Μεγέθη καλλιέργειας
Μεγάλης κλίμακας, Μικρής κλίμακας
Συστήματα παραγωγής
Θερμοκηπιακό, Υπαίθριο
Τύποι τεχνικών
Τεχνικές διάγνωσης και ανίχνευσης
Εύρη εφαρμογής
Ιοί
Όνομα εταιρείας
Bioreba
Χώρα προέλευσης
Ελβετία
Ειδικές απαιτήσεις
Ανάγκη για ειδικό γεωργικό τοπίο
Ανάγκη για ειδική εκπαίδευση

Περιγραφή

Η BIOREBA AG είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία βιοτεχνολογίας που παρέχει διαγνωστικές εξετάσεις για την ανίχνευση παθογόνων των φυτών. Η εταιρεία προμηθεύει προϊόντα για τη δοκιμή σε καλλιέργεια πατάτας, αμπέλου, οπωροφόρων δέντρων, μικρών φρούτων, λαχανικών, καλλωπιστικών φυτών και καλλιεργειών αγρού.

Για περισσότερες πληροφορίες
Καλλιέργειες όπου χρησιμοποιείται
  • Όλες
Σχόλιο τεχνικών απαιτήσεων

Φασματοφωτόμετρο ELISA.

Σχόλιο εκπαίδευσης

Απαιτείται ειδική εκπαίδευση.

Λεπτομέρειες κόστους

Εξαρτάται από το μέγεθος και την ποσότητα του κιτ.

Ταχύτητα εργασίας

1 ημέρα.

Λέξεις κλειδιά
  • Διαγνωστική