Metos disease models
Metos disease models
Τεχνικές προδιαγραφές
Επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας
TRL 9
Μεγέθη καλλιέργειας
Μεγάλης κλίμακας, Μικρής κλίμακας
Συστήματα παραγωγής
Θερμοκηπιακό, Υπαίθριο
Τύποι τεχνικών
Συστήματα υποστήριξης λήψεως αποφάσεων
Εύρη εφαρμογής
Μύκητες
Όνομα εταιρείας
Pessl Instruments
Χώρα προέλευσης
Μπαχάμες
Ειδικές απαιτήσεις
Ανάγκη για ειδικό γεωργικό τοπίο
Ανάγκη για ειδική εκπαίδευση

Περιγραφή

Metos by Pessl offer a range of disease forecasting models for a variety of crops including vegetables.  They are run using data collected by iMetos hardware and run using the Fieldclimate system.  There are models for lettuce, onion, tomato and cucumber crops and also oil seed rape.  There is also one pest forecasting model for pollen beetle flight days.  All Pessl Instruments disease models are based on latest research work and measured with the highest accuracy sensors available.  Pessl are also collaborating with leading developers and have established seamless interfaces to third party decision support systems as well (i.e. RIM-PRO, HORTA, ProPlant, Welte, Dacom etc.).  

With the help of climatic and soil monitoring and forecasting systems from Pessl growers can:

 • WEATHER MONITORING: Monitor climatic conditions.
 • PLANT PROTECTION MANAGEMENT: With the help of disease models for vegetables and spraying window forecasts - optimize plant protection activities.
 • IRRIGATION MANAGEMENT: know when the crop is suffering water stress and when not to irrigate.
   
Για περισσότερες πληροφορίες
Καλλιέργειες όπου χρησιμοποιείται
 • Όλες
 • Σπαράγγια
 • Πιπεριά
 • Καρότα
 • Αγγούρι
 • Μελιτζάνα
 • Μαρούλι
 • Ελαιοκράμβη
 • Κρεμμύδι
 • Πιπεριά
 • Πατάτα
 • Τομάτα
 • Μελιτζάνα
Πιθανές καλλιέργειες
 • Όλες
Χώρες όπου χρησιμοποιείται
 • Όλες
Μη συμβατές χώρες
 • Καμία Χώρα
Είδη
 • Microdochium panattonianumis
 • Bremia lactucae
 • Botrytis cinerea
 • Peronospora destructor
 • Botrytis squamosa
 • Stemphylium vesicarium
 • Phytophthora infestans
 • Alternaria solani
 • Septoria lycopersici
 • Colletotrichum
 • Fulvia fulva (Cladosporium fulvum)
 • Phytophthora capsici
Περιπτώσεις παραδειγμάτων/ Πρόσθετες πληροφορίες

For lettuce - in the present version FieldClimate is offering models for the Infection by Downy Mildew, an Infection Model for Anthracnose and a Risk Model for Grey Mould.

For onion there are models for Onion Downy Mildew; Onion Botrytis Leaf Blight; Onion Botrytis Leaf Spot;
Onion Stemphylium Leaf Blight; Onion Purple Blotch.

OIl seed rape - Sclerotinia sclerotiorum and pollen beetle flight days

Tomato - Tomato Late Blight; Tomcast Alternaria Model; Powdery Mildew; Grey Mould Risk; Septoria Leaf Spot; Anthracnose Fruit Rot; Colletotrichum; Leaf Mould; Phytophtora capsici

Λέξεις κλειδιά
 • Υποστήριξη αποφάσεων για παθογόνα