Όροι χρήσης και πολιτική

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Ελεγκτής: AGENSO – Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Λύσεις
 • Σκοπός: Διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ του ελεγκτή και των χρηστών του ιστότοπου.
 • Πιστοποιητικά: Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Αποδέκτες: Δεν μεταβιβάζονται δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν προβλέπεται από το νόμο.
 • Δικαιώματα: Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση, να διορθώνετε και να διαγράφετε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και άλλα δικαιώματα όπως εξηγούνται στις «περαιτέρω πληροφορίες».
 • Περαιτέρω πληροφορίες: για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την Προστασία Δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα «Πολιτική ειδοποίησης και ιδιωτικού απορρήτου» στην ιστοσελίδα μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας.

Το παρόν έγγραφο διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας που παρέχει το έργο SmartProtect στους χρήστες του Διαδικτύου. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνεπάγεται αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, οι οποίοι ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς από το SmartProtect.

Η πλατφόρμα SmartProtect έχει αναπτυχθεί μόνο χρησιμοποιώντας δημοσιευμένο υλικό από διαφορετικές πηγές ανοικτής πρόσβασης. Ο κύριος στόχος της πλατφόρμας SmartProtect είναι να διευκολύνει τη διάδοση χρήσιμων πληροφοριών για καλύτερη εφαρμογή IPM και δεν έχει εμπορικούς ή συγκριτικούς σκοπούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τη διάδοση των πληροφοριών, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@smartprotect-h2020.eu

 

Κάτοχος της ιστοσελίδας: Κοινοπραξία SmartProtect

Ελεγκτής: AGENSO – Αγροτικές και περιβαλλοντικές λύσεις

Καταχωρήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με αριθμό εγγραφής: 138966101000

Κεντρικά γραφεία: Μάρκου Μπότσαρη 47, 117 42, Αθήνα

ΑΦΜ: 800736212

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 923 4473

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@agenso.gr

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στην ιστοσελίδα μας σας παρέχουν τις πληροφορίες που ζητήσατε από εμάς, τηρώντας παράλληλα τις νομικές υποχρεώσεις.

Τα δεδομένα που παρέχονται θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να απαντηθεί στο αίτημά σας ή στο ερώτημά σας έως ότου ολοκληρωθεί, μετά από το οποίο θα διατηρηθούν για σκοπούς ιστορικού, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους στέλνοντας ένα email στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εμπορικών επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων) μπορούν να διατηρούνται, για τέτοιο σκοπό, για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει διαγραφή.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεση που έχετε δώσει κατά την αποδοχή της επεξεργασίας των δεδομένων που παρέχονται σε κάθε μορφή.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις διάφορες υπηρεσίες πρέπει να είναι αληθινές. Ο χρήστης εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται κατά την συμπλήρωση των εντύπων που απαιτούνται για την εγγραφή των υπηρεσιών είναι αληθή. Ομοίως, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στην κοινοπραξία SmartProtect ώστε να συμφωνεί ανά πάσα στιγμή με τις πραγματικές περιστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ψευδείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που μπορεί να παρέχει και για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στη κοινοπραξία SmartProtect. Εάν ο Χρήστης είναι ανήλικος, θα ζητήσει τη συγκατάθεση των γονέων ή των διδασκόντων του προτού εισάγει τα προσωπικά του δεδομένα σε οποιαδήποτε από τις φόρμες του ιστότοπού μας.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες του SmartProtect, των οποίων η παρέμβαση ενδέχεται να απαιτηθεί για την καλύτερη παροχή της υπηρεσίας και πάντοτε στο πλαίσιο αυστηρής νομιμότητας.

Όταν δημιουργούμε εκστρατείες αλληλογραφίας, ειδικά για το ενημερωτικό δελτίο μας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία αυτόματου μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του «MailChimp», που αναπτύχθηκε από την ομάδα Rocket Science, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE 5000, Ατλάντα, GA 30308, ΗΠΑ. Στις 22 Αυγούστου 2008, ο όμιλος Rocket Science Group συμμορφώθηκε με τη συμφωνία «Safe Harbor Privacy Principles» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Rocket Science Group και θα αποθηκεύονται στους διακομιστές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή δεν αποστέλλονται ούτε αποκαλύπτονται σε τρίτους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων του «MailChimp» διατίθενται στη διεύθυνση https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Η κοινοπραξία SmartProtect αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί σε απόλυτη εμπιστευτικότητα όλα τα δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες στον ιστότοπό της. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε φάκελο που υπόκειται στα πρότυπα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματά του στέλνοντας το αίτημά του μέσω φυσικού ταχυδρομείου στην κοινοπραξία του έργου SmartProtect.

 

Διαχειριστής έργου SmartProtect:

INAGRO, PROVINCIAAL EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN PRIVAATRECHTELIJKE VORM VZW (INAGRO)

Κεντρικά γραφεία: IEPERSEWEG 87, RUMBEKE ROSELARE 8800, Βέλγιο,

ΑΦΜ: BE0417474241
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +32 51 27 32 00

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Δικαίωμα απόκτησης επιβεβαίωσης ως προς το εάν τα δεδομένα που τον/την αφορούν διεξάγονται από την κοινοπραξία SmartProtect ή όχι και, εάν ναι, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.
 • Δικαίωμα επίτευξης διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που αφορούν τον ίδιο/την ίδια και την ολοκλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα λήψης διαγραφής προσωπικών δεδομένων που τον/την αφορούν σε περίπτωση που συμβαίνει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία,
  • το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη μεταποίηση,
  • το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία,
  • τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα,
  • τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση.
 • Δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε συνδέσμου με τα προσωπικά δεδομένα του/της, όταν υπάρχει υποχρέωση να διαγραφούν.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του/της, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
 • Η ανακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στην κοινοπραξία SmartProtect να επαληθεύει την ακρίβειά του,
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητεί, αντί αυτού, τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • Η κοινοπραξία SmartProtect δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτείται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,
 • Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι της κοινοπραξίας SmartProtect υπερισχύουν αυτών των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Το δικαίωμα λήψης των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανές μορφή και το δικαίωμα διαβίβασης αυτών των δεδομένων σε άλλον ελεγκτή, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Το δικαίωμα να μην υπόκειται σε μια απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα σχετικά με τον ίδιο/την ίδια ή τον/την παρεμποδίζει σημαντικά.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Αυτή η σελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλες σελίδες που διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Σκοπός των συνδέσμων αυτών είναι να θέτουν στη διάθεση των χρηστών άλλες πηγές πληροφοριών στο διαδίκτυο που θα τους ενδιαφέρουν. Η κοινοπραξία SmartProtect δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες που αναφέρονται σε τέτοιους συνδέσμους και ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στα περιεχόμενά του υπό την ευθύνη του και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος και οι τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των γραφικών, των εικονιδίων, των εικόνων, του λογισμικού, του πηγαίου κώδικα και των εμπορικών σημάτων, προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα, το σχέδιο, το εμπορικό σήμα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς και / ή τους δικαιοπαρόχους μας. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να αναδημοσιεύσετε, να μεταφορτώσετε, να λάβετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να αποθηκεύσετε στο σύστημα ανάκτησης, να τροποποιήσετε, να αλλάξετε ή να προβάλλετε δημόσια ή να διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε μέρος αυτής της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε σκοπό, με την εξαίρεση ότι μπορείτε να κάνετε λήψη υλικών που εμφανίζονται στον ιστότοπο για προσωπική χρήση μη εμπορικής χρήσης, μόνο εφόσον διατηρείτε ανέπαφα όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλες σημειώσεις ιδιοκτησίας.

Όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και το ενδιαφέρον για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε αυτόν τον ιστότοπο θα παραμείνουν πάντοτε στην ιδιοκτησία μας ή / και των δικαιοπαρόχων μας. Οι πελάτες και οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το ίδιο, εκτός εάν έχετε λάβει ρητή γραπτή άδεια από εμάς ή / και από τους δικαιοπαρόχους μας, ανάλογα με την περίπτωση.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η κοινοπραξία SmartProtect δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπός της θα είναι πάντα πλήρως λειτουργικός ή ότι το περιεχόμενο θα είναι πλήρες ή ακριβές σε μόνιμη βάση.

Η κοινοπραξία SmartProtect δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή τις πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Επομένως, η κοινοπραξία SmartProtect διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προδιαγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών στον παρόντα δικτυακό τόπο.