Ενεργά φίλτρα
Τύπος τεχνικής: Τεχνικές παρακολούθησης
Taranis
Taranis
Taranis

Λύση ψηφιακής γεωργίας για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αντιμετώπιση πρώιμων ενδείξεων απειλών για τις καλλιέργειες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, τη μείωση του κόστους και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Εντοπίστε τα πρώτα σημάδια επιβλαβών εντόμων χρησιμοποιώντας εικόνες ανάλυσης κάτω του χιλιοστού για να αποκτήσετε ακριβή αναγνώριση. Έγκαιρη ανίχνευση και αναγνώριση βλαβών, κηλίδων ή μη φυσιολογικής συμπεριφοράς των καλλιεργειών. Διαχειριστείτε όλα τα αγροτεμάχια σε μια ενιαία έξυπνη πλατφόρμα με εικόνες, ανάλυση, πληροφορίες, αναφορές και συγκρίσεις μεταξύ τους. Προσφέρει ακρίβεια στον ψεκασμό αγροκτημάτων με ζώνες μεταβλητού ρυθμού – σχεδιασμό, ποσοτικοποίηση και συνταγές. Χρησιμοποιεί drones και δορυφορικές εικόνες. Η τεχνολογία SmartScout είναι διαθέσιμη στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και τη Βουλγαρία. Οι λύσεις cloud είναι διαθέσιμες παγκοσμίως.

Wisecrop - Εφαρμογή φυτοπροστασίας
Wisecrop - Εφαρμογή φυτοπροστασίας
Wisecrop - Εφαρμογή φυτοπροστασίας

Αυτή η εφαρμογή Plant Health περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των καλλιεργειών σε σχέση με ασθένειες, εχθρούς και φυτοϋγειονομικές εφαρμογές/ψεκασμούς. Ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία είναι για μοντέλα πρόβλεψης ασθενειών και εχθρών. Υπάρχει μια σειρά μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί για διαφορετικούς τύπους καλλιέργειες (αμπέλια, μηλιές, αχλαδιές, ελιές κ.λπ.). Αυτά τα μοντέλα βασίζονται σε ακαδημαϊκές μελέτες και επιστημονικές εργασίες και αναπτύχθηκαν για να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε χώρα. Βασίζονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες, μετά τον καθορισμό των βασικών παραμέτρων της καλλιέργειας, για να υποδείξουν τον τρέχοντα και μελλοντικό κίνδυνο ορισμένων ασθενειών/εχθρών και να ενεργοποιήσουν ειδοποιήσεις εάν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Αυτό αποτελεί ένα εργαλείο σε ένα μεγαλύτερο σύστημα διαχείρισης καλλιεργειών.