Ενεργά φίλτρα
Τύπος τεχνικής: Συστήματα υποστήριξης λήψεως αποφάσεων
OPTIMA DSS
OPTIMA DSS
OPTIMA DSS

Στο πλαίσιο του έργου OPTIMA H2020, αναπτύχθηκε ένα ελεύθερα προσβάσιμο DSS, το οποίο είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση http://dss.optima-h2020.eu/. Τα παθογόνα που ενσωματώθηκαν στο εργαλείο είναι τα ακόλουθα: Alternaria leaf blight για τα καρότα, περονόσπορος για τους αμπελώνες και ψώρα μήλου για τους οπωρώνες μήλου στην Ισπανία (περιοχή Aragon), τη Γαλλία (περιοχή Bordeaux), την Ιταλία (περιοχή Piemonte) και την Ελλάδα (περιοχές Θεσσαλίας, Εύβοιας και Αττικής). Το DSS παρέχει στους χρήστες μια 5ήμερη πρόβλεψη, με βήμα κλιμάκωσης 3 ωρών, της εκδήλωσης της ασθένειας με βάση μετεωρολογικά δεδομένα, η οποία παρουσιάζεται σε έγχρωμο διαδραστικό χάρτη, με βάση το επίπεδο κινδύνου: πράσινο για μηδενικό κίνδυνο (0%), κίτρινο για χαμηλό κίνδυνο, πορτοκαλί για μέτριο κίνδυνο και κόκκινο για μέγιστο κίνδυνο (~100%). Έτσι, οι παραγωγοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργικής παραγωγής και της παραγωγής καρότου μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό το σύστημα έγκαιρης πρόβλεψης και, κατά συνέπεια, να οργανώσουν τις γεωργικές εφαρμογές, όπως εφαρμογές ψεκασμού για τις καλλιέργειές τους. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει τη γρήγορη λήψη αποφάσεων που οδηγεί σε μειωμένη ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των προϊόντων και απώλεια αποδόσεων που μπορεί να προκύψουν από σοβαρή έξαρση της ασθένειας. Τα πρόσθετα οφέλη είναι η μειωμένη και οικονομικά αποδοτικότερη χρήση ΦΠΠ, τα χαμηλότερα υπολείμματα και οι μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από την υπερβολική χρήση ΦΠΠ κατά τη διάρκεια ψεκασμών που μπορεί να μην είναι αναγκαίοι ή/και αποτελεσματικοί.

CropMonitor Pro
CropMonitor Pro
CropMonitor Pro

Το CropMonitor Pro παρέχει προβλέψεις σε επίπεδο πεδίου για τα στάδια ανάπτυξης, τον κίνδυνο παρασίτων και ασθενειών και τον βέλτιστο χρόνο ψεκασμού χρησιμοποιώντας μια ειδική τροφοδοσία δεδομένων καιρού, προηγμένα μοντέλα κινδύνου και δεδομένα τοπικής επιτήρησης παρασίτων και ασθενειών. Τα αποτελέσματα υποστήριξης αποφάσεων συνοψίζουν τους συνδυασμένους κινδύνους παρασίτων και ασθενειών για τις καλλιέργειες, υποδεικνύουν την πιθανή ανάγκη για εφαρμογή σε βασικά στάδια ανάπτυξης και καθοδηγούν τον βέλτιστο χρόνο εφαρμογής. Οι υπηρεσίες πρόβλεψης κινδύνου και υποστήριξης λήψεως αποφάσεων από το CropMonitor Pro περιλαμβάνουν προβλέψεις για όλους τους σημαντικούς εχθρούς και τις ασθένειες όσον αφορά σε αποφάσεις ψεκασμού από τα αρχικά στάδια της καλλιέργειας και μετά στο σιτάρι, την ελαιοκράμβη και τις πατάτες. Περαιτέρω ενότητες και υπηρεσίες καλλιέργειας βρίσκονται σε εξέλιξη και θα κυκλοφορήσουν σε επόμενο διάστημα.

Taranis
Taranis
Taranis

Λύση ψηφιακής γεωργίας για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αντιμετώπιση πρώιμων ενδείξεων απειλών για τις καλλιέργειες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, τη μείωση του κόστους και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Εντοπίστε τα πρώτα σημάδια επιβλαβών εντόμων χρησιμοποιώντας εικόνες ανάλυσης κάτω του χιλιοστού για να αποκτήσετε ακριβή αναγνώριση. Έγκαιρη ανίχνευση και αναγνώριση βλαβών, κηλίδων ή μη φυσιολογικής συμπεριφοράς των καλλιεργειών. Διαχειριστείτε όλα τα αγροτεμάχια σε μια ενιαία έξυπνη πλατφόρμα με εικόνες, ανάλυση, πληροφορίες, αναφορές και συγκρίσεις μεταξύ τους. Προσφέρει ακρίβεια στον ψεκασμό αγροκτημάτων με ζώνες μεταβλητού ρυθμού – σχεδιασμό, ποσοτικοποίηση και συνταγές. Χρησιμοποιεί drones και δορυφορικές εικόνες. Η τεχνολογία SmartScout είναι διαθέσιμη στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και τη Βουλγαρία. Οι λύσεις cloud είναι διαθέσιμες παγκοσμίως.

Wisecrop - Εφαρμογή φυτοπροστασίας
Wisecrop - Εφαρμογή φυτοπροστασίας
Wisecrop - Εφαρμογή φυτοπροστασίας

Αυτή η εφαρμογή Plant Health περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των καλλιεργειών σε σχέση με ασθένειες, εχθρούς και φυτοϋγειονομικές εφαρμογές/ψεκασμούς. Ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία είναι για μοντέλα πρόβλεψης ασθενειών και εχθρών. Υπάρχει μια σειρά μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί για διαφορετικούς τύπους καλλιέργειες (αμπέλια, μηλιές, αχλαδιές, ελιές κ.λπ.). Αυτά τα μοντέλα βασίζονται σε ακαδημαϊκές μελέτες και επιστημονικές εργασίες και αναπτύχθηκαν για να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε χώρα. Βασίζονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες, μετά τον καθορισμό των βασικών παραμέτρων της καλλιέργειας, για να υποδείξουν τον τρέχοντα και μελλοντικό κίνδυνο ορισμένων ασθενειών/εχθρών και να ενεργοποιήσουν ειδοποιήσεις εάν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Αυτό αποτελεί ένα εργαλείο σε ένα μεγαλύτερο σύστημα διαχείρισης καλλιεργειών.