Ενεργά φίλτρα
Πλατφόρμα agroNET
Πλατφόρμα agroNET
Πλατφόρμα agroNET

Το agroNET είναι μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο που λειτουργεί ως κόμβος για όλες τις λειτουργίες του αγροκτήματος, επιτρέποντας την πλήρη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του αγροκτήματος (τρακτέρ, μηχανήματα, συστήματα άρδευσης, γεννήτριες ντίζελ, μετεωρολογικοί σταθμοί, παγίδες εντόμων, αισθητήρες κ.λπ.) και διαχείριση και παρακολούθηση δραστηριοτήτων, η οποία είναι το βασικό δομικό στοιχείο της ψηφιακής γεωργίας. Η πλατφόρμα παρέχει μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν έγκαιρη καθοδήγηση και να επιτρέπουν την προηγμένη αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων και την εξοικονόμηση εργασίας. Το agroNET έρχεται με διαφορετικές διαμορφώσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των αμπελώνων, των οπωρώνων, της παραγωγής λαχανικών, της αροτραίας καλλιέργειας και της παραγωγής πουλερικών. Περιλαμβάνει περιβαλλοντική παρακολούθηση, σύνδεση με έξυπνες παγίδες και πρόβλεψη ασθενειών.