Ενεργά φίλτρα
Τύπος τεχνικής: Τεχνικές διάγνωσης και ανίχνευσης
FaunaPhotonics APS
FaunaPhotonics APS
FaunaPhotonics APS

Η συσκευή μεταδίδει υπέρυθρο, αόρατο φως στα ιπτάμενα έντομα και ανιχνεύει αυτόματα το ανακλώμενο φως κάθε μεμονωμένου εντόμου. Αυτό επιτρέπει να την ακριβή μέτρηση της συχνότητας χτυπήματος των φτερών, το χρώμα και την αναλογία φτερών προς σώμα των εντόμων που πετούν μέσα στην περιοχή παρακολούθησης του αισθητήρα. Η τεχνική μπορεί να εντοπίσει πολλά είδη εντόμων ταυτόχρονα, παρέχοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τους πληθυσμούς και τη δραστηριότητα των εντόμων στο πεδίο. Τα δεδομένα δραστηριότητας εντόμων για συγκεκριμένα είδη σε συνδυασμό με δεδομένα χρόνου, γεωγραφικής θέσης και περιβάλλοντος αποτελούν σημαντική πληροφορία για τις λύσεις ψηφιακής καλλιέργειας με στόχο την ενοποίηση δεδομένων μεταξύ αισθητήρων επιτόπιας παρακολούθησης και πλατφορμών γεωργικού λογισμικού. Δεν υπάρχουν ακόμη προϊόντα στην αγορά.

Trapview
Trapview
Trapview

Το Trapview είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης εντόμων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση κάθε είδους εντόμου που μπορεί να παγιδευτεί σε μια παγίδα εντόμων. Λειτουργεί σε όλες τις ηπείρους σε οποιαδήποτε περιοχή καλύπτεται από το δίκτυο GPRS ή 3G. Κάμερες που τροφοδοτούνται από ηλιακά πάνελ στέλνουν εικόνες από τις παγίδες σε μια κεντρική βάση δεδομένων όπου μπορούν να προβληθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αρχειοθετηθούν με ασφάλεια. Τα έντομα που αναγνωρίζονται επισημαίνονται αυτόματα και υπάρχει μια σειρά εργαλείων για τη διαχείριση των πληροφοριών. Είναι μια λύση που βελτιώνει σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων φυτοπροστασίας. Μπορεί να παρέχει σε πραγματικό χρόνο σαφή εικόνα της κατάστασης, να προβλέψει μελλοντική κατάσταση των εχθρών, καθώς και να προσομοιώσει διαφορετικά σενάρια μέτρων φυτοπροστασίας.