Ενεργά φίλτρα
iMETOS iSCOUT® παγίδες
iMETOS iSCOUT® παγίδες
iMETOS iSCOUT® παγίδες

Το iSCOUT® είναι μια παγίδα εντόμων με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά (σύστημα κάμερας, μόντεμ, πηγή ενέργειας με ηλιακό πάνελ) και κολλητική πλάκα. Μπορεί να κρεμαστεί οπουδήποτε στο χωράφι χρειάζεται, λόγω του μικρού βάρους του. Στο χωράφι, η συσκευή είναι αυτόνομη, καθώς τροφοδοτείται από ηλιακό πάνελ και μπαταρία. Μια κάμερα 10 MP τραβάει φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης της κολλητικής ταινίας μέσα στην παγίδα iSCOUT®. Οι εικόνες αποστέλλονται μέσω LTE στην πλατφόρμα FieldClimate όπου αναλύονται με λογισμικό AI (τεχνητής νοημοσύνης). Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα είναι ορατά στον ιστό ή σε κινητές συσκευές. Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε τη φωτογραφία με ορθογώνια γύρω από το έντομο στόχο, καθώς και συνοπτικά δεδομένα της ημερήσιας καταμέτρησης, των στόχων συνολικά και της ανάπτυξης του πληθυσμού των εντόμων κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Dacom Farm Intellegence
Dacom Farm Intellegence
Dacom Farm Intellegence

Η Dacom προσφέρει μια σειρά προϊόντων που βασίζονται σε μετεωρολογικές πληροφορίες και πληροφορίες για την υγρασία του εδάφους. Προμηθεύουν μετεωρολογικούς σταθμούς και εξοπλισμό για την παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους. Παρέχουν επίσης μια υπηρεσία διαχείρισης ασθενειών με συμβουλές σχετικά με τα προϊόντα που πρέπει να εφαρμοστούν. Αυτό βασίζεται σε μια σειρά μοντέλων ασθενειών. Η εφαρμογή υπολογίζει το ποσοστό μόλυνσης για διάφορες ασθένειες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού στον κόσμο όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα καιρού από μετεωρολογικό σταθμό. Αυτός μπορεί να είναι ένας μετεωρολογικός σταθμός από την Dacom, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένας σταθμός από τρίτο μέρος όπως Adcon, Metos (Pessl), Davis, Sencrop, CIMEL, Corhize ή Leap. Για τη χρήση τα μοντέλα αξιοποιούν τα δεδομένα καιρού, την πρόγνωση του καιρού, τις παρατηρήσεις ανάπτυξης και τις ενέργειες προστασίας των καλλιεργειών.

Trapview
Trapview
Trapview

Το Trapview είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης εντόμων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση κάθε είδους εντόμου που μπορεί να παγιδευτεί σε μια παγίδα εντόμων. Λειτουργεί σε όλες τις ηπείρους σε οποιαδήποτε περιοχή καλύπτεται από το δίκτυο GPRS ή 3G. Κάμερες που τροφοδοτούνται από ηλιακά πάνελ στέλνουν εικόνες από τις παγίδες σε μια κεντρική βάση δεδομένων όπου μπορούν να προβληθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αρχειοθετηθούν με ασφάλεια. Τα έντομα που αναγνωρίζονται επισημαίνονται αυτόματα και υπάρχει μια σειρά εργαλείων για τη διαχείριση των πληροφοριών. Είναι μια λύση που βελτιώνει σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων φυτοπροστασίας. Μπορεί να παρέχει σε πραγματικό χρόνο σαφή εικόνα της κατάστασης, να προβλέψει μελλοντική κατάσταση των εχθρών, καθώς και να προσομοιώσει διαφορετικά σενάρια μέτρων φυτοπροστασίας.