Ενεργά φίλτρα
Οικολογικό σύστημα διανομής (EcoDis) τοποθετημένο σε drone (από την Ecobotix)
Οικολογικό σύστημα διανομής (EcoDis) τοποθετημένο σε drone (από την Ecobotix)
Οικολογικό σύστημα διανομής (EcoDis) τοποθετημένο σε drone (από την Ecobotix)

Η λύση EcoDis μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διασπορά και διανομή ζωντανών οργανισμών, όπως διάφορα στάδια του κύκλου ζωής ωφέλιμων εντόμων και ακάρεων.

Με τη βοήθεια του συστήματος EcoDis που είναι τοποθετημένο σε drone, είναι δυνατή η κάλυψη των περισσότερων τύπων καλλιεργειών και ακόμη και δύσβατου εδάφους - χωρίς κίνδυνο συμπίεσης του εδάφους.

Η συσκευή διασφαλίζει ότι η διανομή των ωφέλιμων μακροοργανισμών πραγματοποιείται σε ένα

βέλτιστο τρόπο:

- Ήπια (αποφυγή τραυματισμών στους ίδιους τους ωφέλιμους μακροοργανισμούς)

- Ακριβής (που επιτρέπει την εφαρμογή με μεγάλη ακρίβεια

- Αποδοτική (επιτρέπει την ομοιόμορφη και πλήρως αυτοματοποιημένη διανομή)

- Ευπροσάρμοστη (αποδεικνύοντας τη δυνατότητα χρήσης πολλών τύπων σκευασμάτων)

- Ευέλικτη (ελαφριά και εύκολα μετακινούμενη συσκευή)

Οικολογικό σύστημα διανομής (EcoDis) με δυνατότητα προσαρμογής για τοποθέτηση σε βραχίονα (από την Ecobotix)
Οικολογικό σύστημα διανομής (EcoDis) με δυνατότητα προσαρμογής για τοποθέτηση σε βραχίονα (από την Ecobotix)
Οικολογικό σύστημα διανομής (EcoDis) με δυνατότητα προσαρμογής για τοποθέτηση σε βραχίονα (από την Ecobotix)

Η λύση EcoDis μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διασπορά και διανομή μακροργανισμών (ωφέλιμα έντομα και ακάρεα) σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής τους.

Με τη βοήθεια του συστήματος EcoDis που είναι τοποθετημένο σε ένα τρακτέρ, ο καλλιεργητής μπορεί να καλύψει ομοιόμορφα μεγάλες εκτάσεις - ακόμη και χωρίς να χρειάζεται να προσλάβει έναν εκπαιδευμένο χειριστή drone.

Η συσκευή διασφαλίζει ότι η διανομή των ωφέλιμων μακροοργανισμών πραγματοποιείται με ένα

βέλτιστο τρόπο:

- Ήπια (αποφυγή τραυματισμών στους ίδιους τους ωφέλιμους μακροοργανισμούς)

- Ακριβής (που επιτρέπει την εφαρμογή με υψηλή ακρίβεια)

- Αποδοτική (που επιτρέπει την ομοιόμορφη και πλήρως αυτοματοποιημένη διανομή)

- Ευπροσάρμοστο (αποδεικνύοντας τη δυνατότητα χρήσης πολλών τύπων σκευασμάτων)

- Ευέλικτη (ελαφριά και εύκολα μετακινούμενη συσκευή)

OPTIMA DSS
OPTIMA DSS
OPTIMA DSS

Στο πλαίσιο του έργου OPTIMA H2020, αναπτύχθηκε ένα ελεύθερα προσβάσιμο DSS, το οποίο είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση http://dss.optima-h2020.eu/. Τα παθογόνα που ενσωματώθηκαν στο εργαλείο είναι τα ακόλουθα: Alternaria leaf blight για τα καρότα, περονόσπορος για τους αμπελώνες και ψώρα μήλου για τους οπωρώνες μήλου στην Ισπανία (περιοχή Aragon), τη Γαλλία (περιοχή Bordeaux), την Ιταλία (περιοχή Piemonte) και την Ελλάδα (περιοχές Θεσσαλίας, Εύβοιας και Αττικής). Το DSS παρέχει στους χρήστες μια 5ήμερη πρόβλεψη, με βήμα κλιμάκωσης 3 ωρών, της εκδήλωσης της ασθένειας με βάση μετεωρολογικά δεδομένα, η οποία παρουσιάζεται σε έγχρωμο διαδραστικό χάρτη, με βάση το επίπεδο κινδύνου: πράσινο για μηδενικό κίνδυνο (0%), κίτρινο για χαμηλό κίνδυνο, πορτοκαλί για μέτριο κίνδυνο και κόκκινο για μέγιστο κίνδυνο (~100%). Έτσι, οι παραγωγοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργικής παραγωγής και της παραγωγής καρότου μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό το σύστημα έγκαιρης πρόβλεψης και, κατά συνέπεια, να οργανώσουν τις γεωργικές εφαρμογές, όπως εφαρμογές ψεκασμού για τις καλλιέργειές τους. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει τη γρήγορη λήψη αποφάσεων που οδηγεί σε μειωμένη ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των προϊόντων και απώλεια αποδόσεων που μπορεί να προκύψουν από σοβαρή έξαρση της ασθένειας. Τα πρόσθετα οφέλη είναι η μειωμένη και οικονομικά αποδοτικότερη χρήση ΦΠΠ, τα χαμηλότερα υπολείμματα και οι μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από την υπερβολική χρήση ΦΠΠ κατά τη διάρκεια ψεκασμών που μπορεί να μην είναι αναγκαίοι ή/και αποτελεσματικοί.