Ενεργά φίλτρα
Εύρος εφαρμογής: Ιοί
CropMonitor Pro
CropMonitor Pro
CropMonitor Pro

Το CropMonitor Pro παρέχει προβλέψεις σε επίπεδο πεδίου για τα στάδια ανάπτυξης, τον κίνδυνο παρασίτων και ασθενειών και τον βέλτιστο χρόνο ψεκασμού χρησιμοποιώντας μια ειδική τροφοδοσία δεδομένων καιρού, προηγμένα μοντέλα κινδύνου και δεδομένα τοπικής επιτήρησης παρασίτων και ασθενειών. Τα αποτελέσματα υποστήριξης αποφάσεων συνοψίζουν τους συνδυασμένους κινδύνους παρασίτων και ασθενειών για τις καλλιέργειες, υποδεικνύουν την πιθανή ανάγκη για εφαρμογή σε βασικά στάδια ανάπτυξης και καθοδηγούν τον βέλτιστο χρόνο εφαρμογής. Οι υπηρεσίες πρόβλεψης κινδύνου και υποστήριξης λήψεως αποφάσεων από το CropMonitor Pro περιλαμβάνουν προβλέψεις για όλους τους σημαντικούς εχθρούς και τις ασθένειες όσον αφορά σε αποφάσεις ψεκασμού από τα αρχικά στάδια της καλλιέργειας και μετά στο σιτάρι, την ελαιοκράμβη και τις πατάτες. Περαιτέρω ενότητες και υπηρεσίες καλλιέργειας βρίσκονται σε εξέλιξη και θα κυκλοφορήσουν σε επόμενο διάστημα.