Ενεργά φίλτρα
Εύρος εφαρμογής: Νηματώδεις
Εφαρμογή Buntata
Εφαρμογή Buntata
Εφαρμογή Buntata

Η Buntata είναι μια Android εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες να αναγνωρίζουν παράσιτα και ασθένειες των φυτών χωρίς εκ των προτέρων γνώση. Το Buntata παρέχει ένα οπτικό κλειδί για την αναγνώριση ασθενειών με την εμφάνιση παραδειγμάτων εικόνων συμπτωμάτων. Ο χρήστης επιλέγει οπτικά το τμήμα του φυτού που επηρεάζεται και το Buntata εμφανίζει εικόνες καταγεγραμμένων συμπτωμάτων. Η επιλογή της εικόνας που μοιάζει περισσότερο με τα συμπτώματα εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πιθανές αιτίες, πληροφορίες ιστορικού, διαγνωστικά και μεθόδους ελέγχου που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αιτίας. Οι ασθένειες μπορεί να εμφανίσουν παρόμοια συμπτώματα. Η Buntata εμφανίζει ασθένειες με παρόμοια συμπτώματα μαζί επιτρέποντας την εύκολη σύγκριση για να βοηθήσει τους χρήστες να αναγνωρίσουν τη σωστή.