Ενεργά φίλτρα
Εύρος εφαρμογής: Μύκητες
Σταθμοί iMETOS και μοντέλα ασθενειών
Σταθμοί iMETOS και μοντέλα ασθενειών
Σταθμοί iMETOS και μοντέλα ασθενειών

Τα μοντέλα Pessl Instruments έχουν αναπτυχθεί για να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες και να σας επιτρέπουν να λαμβάνετε μια συνειδητή απόφαση και να χρησιμοποιείτε τα καλύτερα εργαλεία για να παράγετε περισσότερα, τόσο από πλευράς ποσότητας όσο και ποιότητας. Η πλειοψηφία τους είναι αποτέλεσμα διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια τα τελευταία 30 χρόνια. Έχοντας χρησιμοποιηθεί από αγρότες για αρκετά χρόνια σε διαφορετικά κλίματα και περιβάλλοντα, έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους με την πάροδο του χρόνου. Η Pessl Instruments διαθέτει περισσότερα από 80 μοντέλα ασθενειών για περισσότερες από 35 καλλιέργειες, στις οποίες μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας FieldClimate.com. Για να προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη στη διαχείριση φυτοπροστασίας, προσφέρουμε υψηλής ακρίβειας, τοπική πρόγνωση καιρού, βαθμονομημένη με βάση τα επιτόπια δεδομένα, σε συνεργασία με τον Ελβετό εταίρο Meteoblue. Μια πρόβλεψη όλων των σημαντικών μετεωρολογικών μεταβλητών και άλλων αγρονομικών πληροφοριών με παράθυρο φυτοπροστασίας, είναι διαθέσιμα σε ωριαία βάση για 7 ημέρες, μαζί με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο όταν αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία στο FieldClimate.com.

Dacom Farm Intellegence
Dacom Farm Intellegence
Dacom Farm Intellegence

Η Dacom προσφέρει μια σειρά προϊόντων που βασίζονται σε μετεωρολογικές πληροφορίες και πληροφορίες για την υγρασία του εδάφους. Προμηθεύουν μετεωρολογικούς σταθμούς και εξοπλισμό για την παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους. Παρέχουν επίσης μια υπηρεσία διαχείρισης ασθενειών με συμβουλές σχετικά με τα προϊόντα που πρέπει να εφαρμοστούν. Αυτό βασίζεται σε μια σειρά μοντέλων ασθενειών. Η εφαρμογή υπολογίζει το ποσοστό μόλυνσης για διάφορες ασθένειες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού στον κόσμο όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα καιρού από μετεωρολογικό σταθμό. Αυτός μπορεί να είναι ένας μετεωρολογικός σταθμός από την Dacom, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένας σταθμός από τρίτο μέρος όπως Adcon, Metos (Pessl), Davis, Sencrop, CIMEL, Corhize ή Leap. Για τη χρήση τα μοντέλα αξιοποιούν τα δεδομένα καιρού, την πρόγνωση του καιρού, τις παρατηρήσεις ανάπτυξης και τις ενέργειες προστασίας των καλλιεργειών.