Ενεργά φίλτρα
Τύπος τεχνικής: Τεχνικές διάγνωσης και ανίχνευσης
AKERSCOUT™
AKERSCOUT™
AKERSCOUT™

Το AkerScout είναι μια κατευθυνόμενη εφαρμογή ανίχνευσης καλλιεργειών που βοηθά στον εντοπισμό και την ιεράρχηση των ζημιών στις καλλιέργειες για την αντιμετώπιση προβληματικών περιοχών που χρειάζονται άμεση προσοχή. Η εφαρμογή λειτουργεί σε αυτόνομη λειτουργία, ωστόσο διάφορες σημαντικές λειτουργίες ενεργοποιούνται όταν φορτώνονται εικόνες εναέριας βλάστησης υψηλής ανάλυσης. Τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής περιλαμβάνουν: Συντονισμό εργασιών ανίχνευσης και ανάθεση πολλαπλών πεδίων και ανιχνευτών, υποστήριξη για διάφορους τύπους καλλιεργειών, όπως καλαμπόκι, σόγια, ζαχαρότευτλα κ.α, Ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για την αναγνώριση εχθρών, ασθενειών και φυτικού στρες. Το GPS επιτρέπει την ανίχνευση καλλιεργειών με αναγνώριση και αποτύπωση ασθενειών, εχθρών, καιρού, πληθυσμού φυτών, σοβαρότητας ζημιών, φωτογραφιών και σημειώσεων,  χαρτογράφηση πεδίου και ολοκληρωμένη αναφορά.

Agrorobotica SpyFly
Agrorobotica SpyFly
Agrorobotica SpyFly

Το Spy Fly είναι ένα σύστημα παρακολούθησης που χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για να επιτρέπει στον αγρότη να παρακολουθεί τις φυτοϋγειονομικές συνθήκες των καλλιεργειών του, απευθείας από το smartphone ή άλλη συσκευή. Εξοπλισμένο με ένα πρακτικό και ανθεκτικό αρθρωτό περίβλημα, το SpyFly είναι σε θέση να προσελκύει επιβλαβή έντομα, χρησιμοποιώντας τη συνδυασμένη δράση της έλξης χρώματος και των φερομονών, επιτρέποντάς τους να συλληφθούν σε μια κολλητική επιφάνεια. Κατά διαστήματα, το SpyFly φωτογραφίζει το αυτοκόλλητο χαρτί, μεταφέροντας τις εικόνες σε μια πλατφόρμα cloud, όπου επεξεργάζονται και αναλύονται με αλγόριθμους, εντοπίζοντας έτσι τα επιβλαβή έντομα. Το SpyFly μετρά επίσης μετεο-κλιματικές παραμέτρους, χρήσιμες για την ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων σχετικά με την εξάπλωση επιβλαβών παραγόντων.