Γενικές πληροφορίες

Το έργο SmartProtect σκοπεύει να αναπτύξει ένα θεματικό δίκτυο που προσφέρει καινοτόμες λύσεις γεωργίας ακριβείας και ανάλυσης δεδομένων, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των παραγωγών και τις μεθόδους για τις καθημερινές πρακτικές που βασίζονται σε έξυπνη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών (ΙΡΜ). Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συλλέγεται, μοιράζεται, διαχειρίζεται και διανέμεται οι γνώσεις που σχετίζονται με ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών για καλλιέργειες λαχανικών. Παρέχεται μία κατηγοριοποίηση  των καινοτόμων τεχνολογιών IPM, παρέχοντας στους παραγωγούς εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό υλικό, κατευθυντήριες γραμμές και συστήματα υποστήριξης λήψεως αποφάσεων για την καλλιέργεια λαχανικών.

Η ιστοσελίδα του έργου είναι SmartProtect H2020 – IPM THEMATIC NETWORK (smartprotect-h2020.eu)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@smartprotect-h2020.eu

Η πλατφόρμα SmartProtect έχει αναπτυχθεί μόνο χρησιμοποιώντας δημοσιευμένο υλικό από διαφορετικές πηγές ανοικτής πρόσβασης. Ο κύριος στόχος της πλατφόρμας SmartProtect είναι να διευκολύνει τη διάδοση χρήσιμων πληροφοριών για καλύτερη εφαρμογή IPM και δεν έχει εμπορικούς ή συγκριτικούς σκοπούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τη διάδοση των πληροφοριών, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@smartprotect-h2020.eu