Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα SmartProtect!

Η πλατφόρμα SmartProtect είναι ένα θεματικό δίκτυο που εστιάζει σε έξυπνες λύσεις IPM για αγρότες, συμβούλους, ειδικούς, ερευνητές, παρόχους τεχνολογίας και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο τελικό χρήστη. Στην πλατφόρμα SmartProtect μπορείτε να βρείτε τεχνολογίες και μεθοδολογίες για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (IPM) στην παραγωγή λαχανικών για υπαίθρια και θερμοκηπιακά συστήματα παραγωγής. Οι λύσεις IPM χωρίζονται κατά τύπο τεχνικής (Τεχνικές εφαρμογής, Τεχνικές υποστήριξης λήψης αποφάσεων, Τεχνικές διάγνωσης και ανίχνευσης, και Τεχνικές παρακολούθησης), ενώ είναι επίσης προσβάσιμες κατά τύπο εφαρμογής (Βακτήρια, Ωφέλιμα, Μύκητες, Έντομα, Ακάρεα, Νηματώδεις και Ιοί).

Τύποι τεχνικών

Εύρος εφαρμογής

Ανακαλύψτε μία ποικιλία IPM λύσεων