OPTIMA DSS
OPTIMA DSS
Technická specifikace
Úroveň připravenosti technologie
TRL 9
Typ farmy
Velký podnik, Malý podnik
Systém produkce
Pole
Typy technologií
Podpora při rozhodování, Diagnostické a detekční techniky
Rozsah aplikace
Houby
Název firmy
OPTIMA H2020 EU Project
Země původu
Europe
Speciální požadavek
Potřeba pro speciální zemědělskou krajinu
Potřeba speciálního školení

Popis

V rámci projektu OPTIMA H2020 byl vyvinut volně přístupný DSS, který je k dispozici na adrese http://dss.optima-h2020.eu/. Do nástroje byly začleněny následující patogeny: Alternaria leaf blight pro mrkev, Downy mildew pro vinice a Apple scab pro jabloně ve Španělsku (region Aragon), Francii (region Bordeaux), Itálii (region Piemonte) a Řecku (regiony Thessaly, Evia a Attica). Systém DSS poskytuje uživatelům pětidenní předpověď výskytu choroby v eskalačním kroku 3 hodin na základě meteorologických údajů, která je prezentována na barevné interaktivní mapě podle stupně rizika: Zelená barva znamená žádné riziko (0 %), žlutá barva nízké riziko, oranžová barva střední riziko a červená barva maximální riziko (~100 %). Producenti a další zúčastněné strany působící v odvětví zemědělské výroby a produkce mrkve tak mohou volně přistupovat k tomuto systému včasné předpovědi a následně organizovat zemědělské aplikace, jako jsou postřiky pro své pěstování. Tento nástroj umožňuje rychlé rozhodování, které vede ke snížení kvalitativního a kvantitativního znehodnocení produktů a ztrát výnosů, které mohou být odvozeny od silného propuknutí choroby. Dalšími přínosy jsou nižší a nákladově efektivnější používání přípravků na ochranu rostlin, nižší rezidua a nižší dopady na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nadměrného používání přípravků na ochranu rostlin při postřicích, které nemusí být potřebné a/nebo účinné.

Pro více informací
Plodiny použité
  • Mrkev
  • Víno, jablka
Země použití
  • Francie
  • Řecko
  • Itálie
  • Španělsko
Druh
  • Alternaria species
Podrobnosti nákladů

zdarma