LOEWE Molecular Diagnostics - RNA PCR soupravy
LOEWE Molecular Diagnostics - RNA PCR soupravy
Technická specifikace
Úroveň připravenosti technologie
TRL 9
Typ farmy
Velký podnik, Malý podnik
Systém produkce
Skleník, Pole
Typy technologií
Diagnostické a detekční techniky, ELISA, RNA a DNA metody (Diagnostické a detekční techniky)
Rozsah aplikace
Viry
Název firmy
LOEWE
Země původu
Německo
Speciální požadavek
Potřeba pro speciální zemědělskou krajinu
Potřeba speciálního školení

Popis

Soupravy obsahují termostabilní reverzní transkriptázu a Hot-Start DNA polymerázu, patogenově specifické primery a dNTP, pozitivní a negativní kontroly na bázi DNA pro PCR reakci. Reakce se provádí v jedné zkumavce počínaje reverzní transkripcí virové RNA a následnou amplifikací cDNA . Amplikon lze vizualizovat na standardním agarózovém gelu. Každá sada je dodávána s podrobnými instrukcemi a specifikacemi produktu a daty pro ověření kvality. Vezměte prosím na vědomí, že reagencie pro izolaci RNA nejsou součástí této sady.

Pro více informací
Plodiny použité
  • Okurky
  • Melouny
  • Rajčata
  • Tuřín
  • Cukety
Plodiny možné
  • Rozsah plodin
Druh
  • Rozsah druhů
Komentář k požadavku na technologii

Laboratorní vybavení pro PCR

Komentář ke školení

Je potřeba odborné školení

Podrobnosti nákladů

Záleží na velikosti a množství sady

Pracovní rychlost

1 den

Klíčová slova
  • Diagnostics